Efterskoleholdet L21 - Økonomi

Økonomi

I nedenstående afsnit har vi forsøgt at samle forskellige aspekter vedr. pris for deltagelse, skolernes økonomi og betalinger mm. 


Hvad koster det?

Pris for deltagelse

Pris for deltagelse i landsstævnet er 3.995 kr. pr. elev. Hertil kommer skolens egne udgifter. Skolens udgifter rummer lønninger til deltagende lærere, busudgifter til fællestræning og landsstævnet, skolens tilmeldingsgebyr mm. og vil typisk ligger på ml. 1.500 – 2.500 kr. alt efter aftaler, afstand og lokale forhold.

Prisen for deltagende lærere er 3.695 kr. + skolens udgifter.

Efter tilmeldingsfristen den 1. april, vil tilmeldte skoler modtage en opkrævning på tilmeldingsgebyret på 4.000 kr.

Pris for deltagelse

Prisens sammensætning

Deltagerprisen pr. elever er sammensat således:

DGI pris lærere og elever

900

Mad pr. pers.

1.410

Landsstævnetøj

785

Efterskoleforeningen

600

Tilmeldingsgebyr pr. elev

300

Deltagerpris pr. elev:

3.995

Betalinger

Betaling for deltagelse i Landsstævnet er opdelt i to rater.

Eleverne/forældrene betaler sammen med tilmeldingen 2.000 kr. direkte til DGI.

Restbeløbet på 1.995 kr. opkræves af skolen enten indregnet i elevbetalingen eller via opkrævning, og betales i foråret 2021 til Efterskoleforeningen, der afregner med DGI.

Hvis skolen ønsker at lade hele betalingen indgå i egenbetalingen til skolen, og dermed ikke ønsker at der skal ligge en egenbetaling i forbindelse med online tilmelding, medes I kontakte Efterskoleholdets projektleder.

Beregning af skolens pris og udgifter

Vi har udarbejdet et regneark til beregning af prisen og skolens udgifter ved deltagelse i Landsstævnet.

Beregneren er udarbejdet således, at I skal indtaste oplysninger i de orange felter med antal deltagende elever, deltagende lærere, aflønning af personalet i landsstævneugen. Endvidere skal der indtastes forventede udgifter til bus- både til fællestræning og til selve Landsstævnet- samt skolens prioritering af midler til at holde deltagerudgiften nede.

Eksemplet er lavet med udgangspunkt i, at der ligger en egenbetaling for den 43. kursusuge med fuld forældrebetaling uden statsstøtte.

Hent prisberegneren på nedenstående knap

LÆS MERE OM DGI'S LANDSSTÆVNE